《AMD》Ryzen 7 2700 R7 2700 (8核/3.2G/代理商/三年保固/盒裝) 處理器(Ryzen 7 2700)
《AMD》Ryzen 7 2700 R7 2700 (8核/3.2G/代理商/三年保固/盒裝) 處理器(Ryzen 7 2700)
網路價:$10,199
《AMD》八核 Ryzen 7 2700X 盒裝 三年保固(Ryzen 7 2700X)
《AMD》八核 Ryzen 7 2700X 盒裝  三年保固(Ryzen 7 2700X)
網路價:$10,999
《AMD》六核 Ryzen 5 2600 3.4GHz 中央處理器 盒裝(Ryzen 5 2600)
《AMD》六核 Ryzen 5 2600 3.4GHz 中央處理器 盒裝(Ryzen 5 2600)
網路價:$6,399
共計11筆,目前在第1頁,共1頁
關於大買家 | 交易安全 | 隱私權保護 | 廠商合作 | 人才招募 | 聯絡我們 | 電腦版 | 手機版
Go Top